Đăng ký

User Registration

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Đăng ký

User Registration

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

Test

Xin mọi người giúp đỡ !
Hiện mình muốn chuyển website đang chạy bên vps sử dụng hocvps ( nginx ) về server chạy litespeed . Đang có vấn đề vướng mắc chỗ nginx và .htaccess .
Vậy chuyển được không và có cách gì cho nó ít hoặc không phát sinh lỗi
Xin chân thành cảm ơn !
Scroll to Top